Doner og hjælp udsatte mennesker til et bedre liv

Doner og hjælp udsatte mennesker til et bedre liv

LivaPeople er en landsdækkende, rådgivende, behandlende og rehabiliterende organisation. Vi støtter mennesker med skadevirkninger fra sexsalg, incest, seksuelle overgreb og vold.

LIVASHELTER
modtog 409
henvendelser
i 2023

92 kvinder
og 43 børn blev
indskrevet på
LIVASHELTER
i 2023

I 2023 modtog
LIVAPEOPLE
359 henvendelser
til vores ambulante
rådgivningscenter

101 blev tilbudt et
længerevarende forløb
i vores ambulante
rådgivningscenter
i 2023

I 2021 var over 2.600 kvinder og 2.200 børn indskrevet på landets krise-centre. De tal stiger hvert år

Danmarks Statistik

I Danmark bliver over 70.000 kvinder udsat for psykisk partnervold om året

SDU – Vold og seksuelle krænkelser

I Danmark bliver over 38.000 kvinder udsat for fysisk partnervold om året

SDU – Vold og seksuelle krænkelser

27% af de danske, unge kvinder mellem 16 og 24 år har været udsat for seksuelle krænkelser

SDU – Vold og seksuelle krænkelser

6% af den danske befolkning – både mænd og kvinder – har i løbet af deres liv været udsat for tvungen sex

Det Kriminalpræventive Råd