Viden om vold

Viden om vold

Fysisk vold er den type vold, der er nemmest at se, da den ofte efterlader synlige skader på din krop.

Fysisk vold dækker over slag og spark, riv, kvælning, at blive rusket i, at blive skubbet/kastet fx mod en væg og andet, der kan gøre fysisk skade på kroppen.

Her kan der også være tale om angreb med kniv, pistol eller andre våben/genstande.

Psykisk vold er den mest udbredte form for vold i Danmark, og hvert år bliver over 70.000 kvinder udsat for psykisk vold af deres partnere.

Det er en type af vold, der ikke giver blå mærker, men som dækker over besidderisk adfærd, kontrol og manipulation, trusler, nedgørende adfærd og meget andet.

Kendetegn kan bl.a. være, hvis din partner:

 • Er besidderisk
 • Tjekker din mobil eller profiler på nettet
 • Insisterer på altid at vide, hvor du er
 • Bander eller råber ad dig
 • Vil bestemme, hvem du ser
 • Truer med at ødelægge dine ting
 • Nedgør dig foran andre
 • Forsøger at begrænse din omgangskreds

Økonomisk vold sker ofte i kombination med fx psykisk og fysisk vold.

Det er, hvis du bliver udnyttet økonomisk eller får frataget din økonomiske frihed, så du ikke længere kan styre din egen økonomi.

Uden adgang til din økonomi er du frataget mange muligheder. Partnervold og social kontrol handler ofte om at have magten, og her kan den økonomiske magt spille en stor rolle.

Økonomisk vold kan bl.a. være, hvis du:

 • Bliver udnyttet økonomisk
 • Får overvåget din konto og økonomi
 • Bliver tvunget til at aflevere dine penge
 • Bliver gældsat af et andet menneske uden at vide det
 • Bliver tvunget til at gældsætte dig
 • Bliver nægtet afgang til dine egne penge

Seksualiseret vold dækker over flere forskellige uønskede seksuelle og seksualiserende handlinger. Det er, når en person direkte eller indirekte tvinger en anden til seksuelle handlinger eller udsætter en for seksualiseret adfærd og sprog.

Seksuel vold kan bl.a. være, at:

 • Du bliver tvunget til sex
 • Du bliver kaldt nedværdigende og seksualiserende ord
 • Du bliver rørt uønsket
 • Du bliver presset til at sende seksuelle billeder eller videoer af dig selv
 • Du bliver filmet eller får taget billeder, uden samtykke, i en seksuel situation
 • Du får delt dine intime billeder uden samtykke
 • Du bliver udnyttet seksuelt, mens du er fuld
 • Du siger ja til seksuelt samvær, for at undgå dårlig stemning eller vold
 • Du siger fra under sex, men der bliver ikke lyttet

Materiel vold er en type af vold, der ikke fysisk går ud over dig. I stedet går det ud over dine personlige ejendele, og kan fx være ved, at en anden bevidst skader og/eller ødelægger nogle af dine ting, dit tøj, eller andre ting.

Det kan også være ved, at du bliver nægtet adgang til dine ting.

Stalking er en systematisk række af kontaktforsøg og adfærd, der er uønsket og vedvarende, og som opleves grænseoverskridende og intimiderende.

Eksempler på stalking kan være telefonopkald, mails og beskeder, hærværk og trusler, uønskede gaver, overvågning og digital stalking på fx sociale medier.

Den 1. januar 2022 trådte en ny lov i kraft, der gjorde stalking strafbart. Den nye overtrædelsestype er en underkategori af psykisk vold.

I løbet af 2022 blev der indgivet 1.714 anmeldelser af stalking.

I 2021 var over 2.600 kvinder og børn indskrevet på landets krisecentre. De tal stiger hvert år

Danmarks Statistik

I Danmark bliver over 70.000 kvinder udsat for psykisk partnervold om året

SDU - Vold og seksuelle krænkelser

I Danmark bliver over 38.000 kvinder udsat for fysisk partnervold om året

SDU - Vold og seksuelle krænkelser

27% af de danske, unge kvinder mellem 16 og 24 år har været udsat for seksuelle krænkelser

SDU - Vold og seksuelle krænkelser

6% af den danske befolkning - både mænd og kvinder - har i løbet af deres liv været udsat for tvungen sex

Det Kriminalpræventive Råd