Om os

Om os

Om LivaPeople

LivaPeople er en almennyttig fond med et sygdomsbekæmpende, socialt og velgørende formål. LivaPeople driver foruden to rådgivnings- og behandlingscentre, en designvirksomhed og to krisecentre i Hovedstaden og Midtjylland.

Det er vores formål at støtte dem, der har skader efter sexsalg, senfølger af incest, vold og seksuelle overgreb og udnyttelse af anden art.

LivaPeople bygger på en grundlæggende respekt for menneskers ligeværd, menneskerettigheder og opretholdelsen af det enkelte menneskes værdighed. Medmenneskelighed og ligeværdighed er fundamentet for vores arbejde.

Vi arbejder ud fra en feministisk etik i forståelsen af, at faktorer som køn, seksualitet, etnicitet, økonomisk og kulturel baggrund, udtryksformer og fysisk eller psykisk handicap har indflydelse på, hvilke udfordringer man mødes af i livet, og hvilke muligheder man har for at handle på dem.

LivaPeople blev stiftet som forening i 2009 af blandt andre Flora Ghosh, der er LivaPeoples ordførende direktør, med blot tre ansatte og et par hundrede kroner på kistebunden. I dag er LivaPeople en metodeudviklende og landsdækkende organisation, der den 1. januar 2023 gik fra at være en forening til en fond.

Vi er førende inden for tværfaglig tilgang til rehabilitering og er et af landets eneste VISO-godkendte aktører i forhold til vold i nære relationer. Derudover er vi landets første nordiske rehabiliteringscenter for mennesker med sexsalgsskader.

Vores virke finansieres dels af kommunalt betalte forløb, bevillinger fra diverse puljer fra såvel kommuner som socialstyrelse. Derudover har vi en række projekter i samarbejde med større fonde.