VISO

VISO

LivaPeople har siden 2018 været VISO-leverandør for Socialstyrelsen indenfor vold i nære relationer

Et VISO-forløb består af specialrådgivning og udredning af borgeren, der er eller har været udsat for vold i nære relationer. En udredning forudsætter dog, at det er en kommunal myndighedsperson, der har henvendt sig til VISO.

Det er gratis for landets kommuner at få udredt en borger eller modtage professionel rådgivning til de fagpersoner, der arbejder med målgruppen. Hvis man som borger eller fagperson vil søge om et VISO-forløb, skal man søge direkte ved VISO.

LivaPeople har siden 2018 været VISO-leverandør for Socialstyrelsen indenfor vold i nære relationer, som en af de eneste i landet.

Ønskes yderligere information om LivaPeople og VISO, skriv til os på livarehab@livapeople.dk eller ring på tlf. 88 44 20 00

VISO står for den Nationale Viden- og Specialrådgivnings Organisation og er en del af Socialstyrelsen, som hører under Social- og Ældreministeriet. VISO’s landsdækkende rådgivning er gratis og foregår lokalt hos dem, opgaven handler om.

Du kan kontakte VISO’s centrale enhed og få en uforpligtende samtale med en af deres konsulenter på telefon 72 42 40 00.

Find henvendelsesskemaer til indsendelse af en af en sag til VISO her.

LIVASHELTER
modtog 310
henvendelser
i 2022

75 kvinder
og 35 børn blev
indskrevet på
LIVASHELTER
i 2022

I 2022 modtog
LIVAPEOPLE
368 henvendelser
til vores ambulante
rådgivningscenter

121 modtog
længerevarende forløb
i vores ambulante
rådgivningscenter
i 2022