Foreningen Liva overdrager al aktivitet til fond for at styrke arbejdet med socialt udsatte

Liva – Forening mod skadevirkninger mod prostitution har sikret den organisatoriske forankring, som giver Liva muligheder for at styrke arbejdet med socialt udsatte, ved at overdrage alle aktiviteter til fonden LivaPeople S/I.

Den 1. februar 2024 blev alle aktiviteter i Foreningen Liva officielt overtaget af Fonden LivaPeople S/I. Denne overdragelse markerer ikke blot en fortsat forpligtelse til at støtte den udsatte målgruppe, men også et strategisk skridt mod yderligere professionalisering og udvikling af organisationen, for at sikre endnu bedre hjælp og støtte til dem, der har skadevirkninger og senfølger efter sexsalg, vold, incest og seksuelle overgreb.

Foreningen Liva, der i snart 15 år har varetaget et sygdomsbekæmpende, socialt og velgørende formål, har etableret Fonden LivaPeople for at fortsætte og styrke denne vigtige mission.

– De sidste fire år har jeg sammen med skiftende bestyrelser arbejdet med at stifte LivaPeople. Rejsen har været krævende, men det er lykkedes, og det er jeg pavestolt af. Forening Liva er gået fra en lille forening med en minimal madkasseøkonomi til en fond med en sund økonomi, som har afdelinger i både Aarhus og København. For mig er det vigtigt at give opgaven videre til gavn for de brugergrupper, vi arbejder med. Jeg er helt sikker på, at fonden er den rigtige organisation til at løfte Livas værdier og kerneopgaver, siger Flora Ghosh, direktør i Fonden LivaPeople.

Samtlige medarbejdere fra Foreningen Liva følger med over til fonden, og for at sikre en blød overgang, vil direktør Flora Ghosh fortsat lede den nye organisation frem til juni.

Fonden har allerede påtaget sig ansvaret for driften af de velkendte tilbud, herunder det ambulante rådgivningstilbud og krisecenteret LivaShelter, med afdelinger i Hovedstaden og Midtjylland, samt en designvirksomhed. Alle aktiviteter forbliver nonprofit.

 

Skriv til kommunikation@livapeople.dk for yderligere oplysninger og pressekontakt.

Læs mere om Fonden LivaPeople på www.livapeople.dk.

LivaPeoples bestyrelse

Joan MünchFormand – major, souschef og medlem af bestyrelsen for Frelsens Hær i Danmark

Purnima ErichsenLæge og medlem af kommunalbestyrelsen i Aarhus og af Regionsrådet i Region Midt, hvor hun er formand for sundhedsudvalget. Hun er valgt for De Konservative

Christian Brandt Pedersen Journalist og Redaktør på P1 Orientering og P1 Morgen, Danmarks Radio

Gitte Klarskov LarsenMedarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

Fondens bestyrelse er den øverste myndighed, og skal være med til at sikre organisatorisk stabilitet.