Rapporter

Rapporter

Her finder du rapporter, undersøgelser og relevant viden fra LivaPeople

Et anerkendelsesideal i socialt arbejde tager form, 2022

Undersøgelsen er lavet ud fra interviews med Livas brugere og medarbejdere og observationer af Livas praksis på alle tider af døgnet. Her har forsker, Vibeke Bak Nielsen, overnattet på krisecenteret og spist sammen med beboerne og deres børn, for at komme så tæt på som muligt, ligesom hun har observeret rådgivernes arbejde i Livas behandlingsenheder.

 

Byttedating i Danmark, 2022

Slutrapport fra forsknings-og udviklingsprojektet “sugardating blandt marginaliserede unge”

 

Evaluering af LivaRehabs projekt ’Trivsel og Forandring,’ 2020

 

Evaluering af Livas dokumentationsværktøj, 2019

 

Ekstern evaluering af projekt: ”Bedre trivsel og forebyggelse blandt anbragte børn og unge,” 2018

 

Unge På Udkanten – Evaluering af Tryg Ungdom, 2018

Et projekt målrettet unge på udkanten, der har haft oplevelser med prostitution og seksuelle overgreb.

 

Unge til salg – Et projekt om gråzone-prostitution blandt udsatte børn og unge, 2015